Korektury a obsahové plány

Obsahové plány

Na základě analýzy konkurence, klíčových slov a vašich celkových marketingových plánů spolu vytvoříme obsahovou strategii. Může se jednat o publikační plány blogových článků, pro sociální sítě nebo komplexně pro celý váš obsah v online i offline světě.

Korektury

Během mého působení na pozici editora jsem si vyzkoušela, jak přistupovat nejen ke gramatickým korekturám, ale i k větším zásahům do textu tak, aby byl čitelnější a marketingově správně uchopený.